O firmie

LEXON rozpoczął działalność w 1995 oferując naukę języka angielskiego, rok później również niemieckiego. Obecnie prowadzimy naukę 4 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Ideą, która przyświeca nam w tak prowadzonej działalności jest fakt, że poruszamy się w szeroko pojętym środowisku europejskim, a znajomość języków, choćby w zakresie podstawowym, otwiera nam możliwość nie tylko porozumienia się z obywatelami innych krajów, ale też otwarcia na ich kulturę.

Oczywiście angielski jako międzynarodowy, priorytetowy język obcy nauczany w polskiej szkole zajmuje najwięcej miejsca w naszej ofercie (grupy od zerówki po wiek dojrzały).

Wszyscy nasi lektorzy są wykwalifikowanymi i doświadczonymi nauczycielami języków obcych. Nauka odbywa się w grupach liczących około dziesięciu osób.

Tłumaczenia

Oferujemy również tłumaczenia w wyżej wymienionych językach.

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI FIRMY

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Wielunia nr 3284 z dnia 23.02.1995;
  2. wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starosty Powiatu Wieluńskiego nr EK.4320-41 z dnia 25.01.2010;
  3. wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starosty Powiatu Wieluńskiego nr EK.4320-43 z dnia 24.02.2010;
Album:zdjęcia szkoły