Lektorzy

Język francuski

Edyta Stępień , magister filologii francuskiej, egzaminator, nauczycielka w liceum

Język niemiecki

Wanda Ociepa, magister filologii niemieckiej, egzaminator, doświadczenie w nauczaniu języka we wszystkich grupach wiekowych i poziomach, przygotowanie do matury i egzaminów miedzynarodowych, tłumacz

Język rosyjski

Danuta Skorupińska, magister filologii rosyjskiej i polskiej, tłumacz i językoznawca

Język angielski

Anna Kania, magister filologii angielskiej, egzaminator, spokój i konsekwencja w nauczaniu młodzieży to droga we właściwym kierunku


Anna Maria Błaszczyk,
właścicielka, magister filologii angielskiej, studia kulturoznawcze, specjalizuje się w przygotowaniu do egzaminów i nauczaniu dorosłych