Lektorzy

Język niemiecki

Wanda Ociepa, magister filologii niemieckiej, egzaminator, doświadczenie w nauczaniu języka we wszystkich grupach wiekowych i poziomach, przygotowanie do matury i egzaminów miedzynarodowych, tłumacz

Język angielski


Anna Maria Błaszczyk,
właścicielka, magister filologii angielskiej, studia kulturoznawcze, specjalizuje się w przygotowaniu do egzaminów i nauczaniu dorosłych

 

Małgorzata Sawicka, magister filologii angielskiej, nauczycielka w szkole podstawowej, przygotowuje młodzież do egzaminów ósmoklasisty i udziela korepetycji

 

Aleksandra Czyż-Kędzierska, magister filologii angielskiej, egzaminatorka (matura), specjalizuje się w nauczaniu dorosłych i przygotowaniu do egzaminów