Wakacyjny kurs dla młodzieży

W wakacje zapraszamy na efektywny kurs wakacyjny dla młodzieży chcącej popracować nad gramatyką!

Wakacyjny kurs gramatyczny jest przeznaczony dla młodzieży, która chce utrwalić i skutecznie przećwiczyć najważniejsze zagadnienia z gramatyki angielskiej na poziomie średniozaawansowanym.
Pierwsza część obejmuje powtórzenie czasów ze wskazaniem ich zastosowań.
Druga część obejmuje zdania warunkowe, mowę zależną, stronę bierną, przedimki i określniki.
Każda z części jest przewidziana jest na 16 godzin lekcyjnych.
Wszelkie materiały do zajęć są zapewnione przez nas – nie trzeba ponosić kosztów związanych z kolejnymi podręcznikami.